เมื่อคุณทราบว่าจะบินไปไหนแล้ว ลองตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางของเรา ขณะนี้เที่ยวบินส่วนใหญ่ของเราเปิดให้จองถึง เดือนมีนาคม 2561 กับ 9 เส้นทางหลักบินตรงจากดอนเมือง คอยดูต่อไปว่าเราจะบินไปที่ไหนอีก ขณะนี้คุณสามารถตรวจสอบตารางเที่ยวบินทั้งหมดของนกสกู๊ต ณ ตอนนี้ได้เลย

 

เที่ยวบินของสายการบินนกสกู๊ต (XW)

 

กรุงเทพ (DMK) - ซีอาน (XIY)
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
XW 890 2125 0210 (+1)  จ พ ส
เสาร์ 09-ธค-60 เสาร์ 24-มีค-61

 

ซีอาน (XIY) - กรุงเทพ (DMK)

เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
XW 889 0330 0620  อ พฤ อา
อาทิตย์ 10-ธค-60 อาทิตย์ 25-มีค-61กรุงเทพ (DMK) - นานกิง (NKG)
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
XW 888 1400 1850 จ อ พ พฤ ศ ส
จันทร์ 30-ตค-60 เสาร์ 24-มีค-61
XW 888 1455 1945
เสาร์ 13-มค-61 เสาร์ 13-มค-61
XW 888  1730  2220 อา
อาทิตย์ 29-ตค-60 อาทิตย์ 18-มีค-61
นานกิง (NKG) - กรุงเทพ (DMK)
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
XW 887 2010 2340 จ อ พ พฤ ศ ส
จันทร์ 30-ตค-60 เสาร์ 24-มีค-61
XW 887 2100 0030
เสาร์ 13-มค-61 เสาร์ 13-มค-61
XW 887 2345 0315 (+1) อา
อาทิตย์ 29-ตค-60 อาทิตย์ 18-มีค-61

 

กรุงเทพ (DMK) - ไทเป (TPE) *เที่ยวบินยกเลิกวันที่ 13 มค 61
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
XW 182 0225 0705 จ อ พ พฤ ศ อา
อาทิตย์ 29-ตค-60 ศุกร์ 23-มีค-61
XW 182 0100 0510 *ส
เสาร์ 04-พย-60 เสาร์ 24-มีค-61

 

ไทเป (TPE) - กรุงเทพ (DMK) *เที่ยวบินยกเลิกวันที่ 13 มค 61

เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
XW 181 0940 1240 จ อ พ พฤ ศ อา
อาทิตย์ 26-มีค-60 พฤหัสบดี 26-ตค-60
 XW 181 0620  0920  ศ
อังคาร 28-มีค-60 เสาร์ 28-ตค-60
XW 181 0620 0920 *ส
เสาร์ 04-พย-60 เสาร์ 24-มีค-61

 

กรุงเทพ (DMK) - ชิงเต่า (TAO) 
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
XW 886 1450 2100 อ พ ศ อา
อาทิตย์ 29-ตค-60 ศุกร์ 23-มีค-61
XW 886 1615 2205 พฤ
พฤหัสบดี 04-มค-61 พฤหัสบดี 22-มีค-61
ชิงเต่า (TAO) - กรุงเทพ (DMK) 
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
XW 885 2210 0230(+1) อ พ ศ อา
อาทิตย์ 29-ตค-60 ศุกร์ 23-มีค-61
XW 885 2320 0340(+1) พฤ
พฤหัสบดี 04-มค-61 พฤหัสบดี 22-มีค-61

 

กรุงเทพ (DMK) - เทียนจิน (TSN)
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
XW 880
1320 1850 อ พฤ ศ ส อา
อาทิตย์ 29-ตค-60 ศุกร์ 23-มีค-61
XW 880
1315 1840
จันทร์ 30-ตค-60 จันทร์ 19-มีค-61

วันที่ 4 พย 60 และวันที่ 9 ธค 61 ไม่มีเที่ยวบินให้บริการ

 

เทียนจิน (TSN) - กรุงเทพ (DMK)

เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
XW 879
2005 0010(+1) จ อ พฤ ศ ส อา
 อาทิตย์ 29-ตค-60 เสาร์ 24-มีค-61
 
 
 
 
กรุงเทพ (DMK) - เสิ่นหยาง (SHE) 
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
XW 878 0245 0850 จ อ พ พฤ ส
จันทร์ 30-ตค-60 เสาร์ 24-มีค-61

เที่ยวบินวันอังคาร ให้บริการตั้งแต่วันที่ 6 กพ 61

เสิ่นหยาง (SHE) - กรุงเทพ (DMK) 

เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
XW 877 1015 1510 จ อ พ พฤ ส
จันทร์ 30-ตค-60 เสาร์ 24-มีค-61

 

กรุงเทพ (DMK) - ต้าเหลียน  (DLC)
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
XW 872 0210 0810 อ ศ อา
อา 29-ตค-60 ศุกร์ 23-มีค-61
ต้าเหลียน (DLC) - กรุงเทพ (DMK)
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
XW 871 0930 1345 อ ศ อา
อา 29-ตค-60 ศุกร์ 23-มีค-61
 
 

เที่ยวบินของสายการบินสกู๊ต (TZ)

 
กรุงเทพ (DMK) - สิงคโปร์ (SIN) ให้บริการโดยสายการบินสกู๊ต*
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
 TR 297  2255 0220+1  พ ศ อา
อาทิตย์ 26-มีค-60 ศุกร์ 27-ตค-60
TR 291 1550 1915 ทุกวัน
อาทิตย์ 26-มีค-60 เสาร์ 28-ตค-60
สิงคโปร์ (SIN) - กรุงเทพ (DMK) ให้บริการโดยสายการบินสกู๊ต*
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
TR 298  0645 0825  พ ศ อา
อาทิตย์ 26-มีค-60 ศุกร์ 27-ตค-60
TR 292 2220 2345 ทุกวัน
อาทิตย์ 26-มีค-60 เสาร์ 28-ตค-60
 
 
กรุงเทพ (DMK) - โอซาก้า (KIX) ให้บริการโดยสายการบินสกู๊ต*
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
TR 298 0925 1655 พ ศ อา
อาทิตย์ 26-มีค-60  ศุกร์ 27-ตค-60
โอซาก้า (KIX) - กรุงเทพ (DMK) ให้บริการโดยสายการบินสกู๊ต*
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
TR 297 1800 2155 ศ อา
อาทิตย์ 26-มีค-60 ศุกร์ 27-ตค-60
 
 
กรุงเทพ (DMK) - โตเกียว (NRT) ให้บริการโดยสายการบินสกู๊ต*
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
TR 292 0045 0850 ทุกวัน
อาทิตย์ 26-มีค-60 เสาร์ 28-ตค-60
โตเกียว (NRT) - กรุงเทพ (DMK) ให้บริการโดยสายการบินสกู๊ต*
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
TR 291 1000 1350 ทุกวัน
อาทิตย์ 26-มีค-60 เสาร์ 28-ตค-60
 
 
*XW : เที่ยวบินที่ให้บริการโดยสารการบินนกสกู๊ต , TR : เที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินสกู๊ต 
*เวลาออกเดินทางและถึงปลายทางทั้งหมดระบุเป็นเวลาท้องถิ่น
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*ตรวจสอบวันและเวลาเดินทางของเที่ยวบินที่ท่านต้องการในขั้นตอนการจองอีกครั้ง
บริษัท NokScoot™ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการใช้ข้อมูลเหล่านี้ จากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้ว

ปรับปรุงข้อมูล : 1 พฤศจิกายน 2560

อยากเห็นเส้นทางการบินของเราใช่หรือไม่ คลิก ที่นี่!

จองเที่ยวบิน

ไปกลับ
เที่ยวเดียว
หลายเมือง
Departure Date
DDMMYYYY
Departure Date
DDMMYYYY
Please select your origin, destination and travel dates to search for flights!
For multi-city selection, either your transit point must be the same or you must depart and return to the same point of origin.
ค้นหา
โปรดเลือกตำแหน่งต้นทางของคุณ
โปรดเลือกตำแหน่งปลายทางของคุณ
จัดการการจอง
ดูข้อมูล