เมื่อคุณทราบว่าจะบินไปไหนแล้ว ลองตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางของเรา ขณะนี้เที่ยวบินส่วนใหญ่ของเราเปิดให้จองถึง เดือนมีนาคม 2561 กับ 9 เส้นทางหลักบินตรงจากดอนเมือง คอยดูต่อไปว่าเราจะบินไปที่ไหนอีก ขณะนี้คุณสามารถตรวจสอบตารางเที่ยวบินทั้งหมดของนกสกู๊ต ณ ตอนนี้ได้เลย

 

เที่ยวบินของสายการบินนกสกู๊ต (XW)

 

กรุงเทพ (DMK) - นานกิง (NKG)
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
XW 888 1335 1850 ทุกวัน
อาทิตย์ 26-มีค-60 เสาร์ 28-ตค-60
XW 888 1400 1850 จ อ พ พฤ ศ ส
อาทิตย์ 29-ตค-60 เสาร์ 24-มีค-61
XW 888  1715  2220 อา
อาทิตย์ 29-ตค-60 เสาร์ 24-มีค-61
นานกิง (NKG) - กรุงเทพ (DMK)
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
XW 887 2010 2320 ทุกวัน
อาทิตย์ 26-มีค-60 เสาร์ 28-ตค-60
XW 887 1950 2320 จ อ พ พฤ ศ ส
อาทิตย์ 29-ตค-60 เสาร์ 24-มีค-61
XW 887 2345 0315 (+1) อา
อาทิตย์ 29-ตค-60 เสาร์ 24-มีค-61

 

กรุงเทพ (DMK) - ไทเป (TPE) เดินทางทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2560*
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
XW 182 0215 0705 จ พ พฤ อา
อาทิตย์ 26-มีค-60 พฤหัสบดี 26-ตค-60
XW 182 0020 0510 อ ศ ส
อังคาร 28-มีค-60 เสาร์ 28-ตค-60
XW 182 0225 0705 ทุกวัน
จันทร์ 29-ตค-60 เสาร์ 24-มีค-61
ไทเป (TPE) - กรุงเทพ (DMK) เดินทางทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2560*
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
XW 181 0940 1215 จ พ พฤ อา
อาทิตย์ 26-มีค-60 พฤหัสบดี 26-ตค-60
 XW 181 0620  0905 อ ศ ส
อังคาร 28-มีค-60 เสาร์ 28-ตค-60
XW 181 0940 1240 ทุกวัน
อาทิตย์ 29-ตค-60 เสาร์ 24-มีค-61

 

กรุงเทพ (DMK) - ชิงเต่า (TAO) 
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
XW 886 1525 2125 อ พ ศ อา
อาทิตย์ 26-มีค-60 ศุกร์ 27-ตค-60
XW 886 1455 2045 อ พ ศ อา
อาทิตย์ 29-ตค-60  ศุกร์ 23-มีค-61
XW 886 1450 2205 พฤ
อาทิตย์ 29-ตค-60  ศุกร์ 23-มีค-61
ชิงเต่า (TAO) - กรุงเทพ (DMK) 
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
XW 885 2235 0225 (+1) อ พ ศ อา
อาทิตย์ 26-มีค-60 ศุกร์ 27-ตค-60
XW 885 2145 0205 (+1) อ พ ศ อา
อาทิตย์ 29-ตค-60 เสาร์ 24-มีค-61
XW 885 2320 0340 (+1) พฤ
อาทิตย์ 29-ตค-60 เสาร์ 24-มีค-61

 

กรุงเทพ (DMK) - เทียนจิน (TSN)
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
XW 880
1120 1700 อ พฤ ศ อา
อาทิตย์ 26-มีค-60 ศุกร์ 27-ตค-60
XW 880
1320 1850 อ พฤ ศ อา
อาทิตย์ 29-ตค-60 ศุกร์ 23-มีค-61
XW 880 1220 1840
อาทิตย์ 29-ตค-60 ศุกร์ 23-มีค-61
XW 880 1345 1850
อาทิตย์ 29-ตค-60 ศุกร์ 23-มีค-61
เทียนจิน (TSN) - กรุงเทพ (DMK)
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
XW 879
1815 2200 อ พฤ ศ อา
 อาทิตย์ 26-มีค-60 ศุกร์ 27-ตค-60
XW 879
1950 2355 อ พฤ ศ อา
อาทิตย์ 29-ตค-60 ศุกร์ 23-มีค-61
XW 879 2005 0040 (+1) จ ส
อาทิตย์ 29-ตค-60 ศุกร์ 23-มีค-61
 
 
 
กรุงเทพ (DMK) - เสิ่นหยาง (SHE) 
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
XW 878 0220 0835 จ พ ส
จันทร์ 27-มีค-60 เสาร์ 28-ตค-60
 XW 878 0245 0850 จ พ ส
จันทร์ 30-ตค-60 เสาร์ 24-มีค-61
เสิ่นหยาง (SHE) - กรุงเทพ (DMK) 
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
XW 877 1005 1440  จ พ ส
จันทร์ 27-มีค-60 เสาร์ 28-ตค-60
XW 877 0950 1445 จ พ ส
จันทร์ 30-ตค-60 เสาร์ 24-มีค-61

 

กรุงเทพ (DMK) - ต้าเหลียน  (DLC)
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
XW 872 0215 0820 อ อา
อาทิตย์ 26-มีค-60 ศุกร์ 27-ตค-60
XW 872 0205 0850 อ ศ อา
อาทิตย์ 29-ตค-60 ศุกร์ 23-มีค-61
ต้าเหลียน (DLC) - กรุงเทพ (DMK)
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
XW 871 0930 1345 อ อา
อาทิตย์ 26-มีค-60 ศุกร์ 27-ตค-60
XW 871 0900 1335 อ ศ อา
อาทิตย์ 29-ตค-60 ศุกร์ 23-มีค-61
 
 

เที่ยวบินของสายการบินสกู๊ต (TZ)

 
กรุงเทพ (DMK) - สิงคโปร์ (SIN) ให้บริการโดยสายการบินสกู๊ต*
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
 TR 297  2255 0220+1  พ ศ อา
อาทิตย์ 26-มีค-60 ศุกร์ 27-ตค-60
TR 291 1550 1915 ทุกวัน
อาทิตย์ 26-มีค-60 เสาร์ 28-ตค-60
สิงคโปร์ (SIN) - กรุงเทพ (DMK) ให้บริการโดยสายการบินสกู๊ต*
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
TR 298  0645 0825  พ ศ อา
อาทิตย์ 26-มีค-60 ศุกร์ 27-ตค-60
TR 292 2220 2345 ทุกวัน
อาทิตย์ 26-มีค-60 เสาร์ 28-ตค-60
 
 
กรุงเทพ (DMK) - โอซาก้า (KIX) ให้บริการโดยสายการบินสกู๊ต*
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
TR 298 0925 1655 พ ศ อา
อาทิตย์ 26-มีค-60  ศุกร์ 27-ตค-60
โอซาก้า (KIX) - กรุงเทพ (DMK) ให้บริการโดยสายการบินสกู๊ต*
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
TR 297 1800 2155 ศ อา
อาทิตย์ 26-มีค-60 ศุกร์ 27-ตค-60
 
 
กรุงเทพ (DMK) - โตเกียว (NRT) ให้บริการโดยสายการบินสกู๊ต*
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
TR 292 0045 0850 ทุกวัน
อาทิตย์ 26-มีค-60 เสาร์ 28-ตค-60
โตเกียว (NRT) - กรุงเทพ (DMK) ให้บริการโดยสายการบินสกู๊ต*
เที่ยวบิน ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ความถี่ ช่วงเวลาเดินทาง
TR 291 1000 1350 ทุกวัน
อาทิตย์ 26-มีค-60 เสาร์ 28-ตค-60
 
 
*XW : เที่ยวบินที่ให้บริการโดยสารการบินนกสกู๊ต , TR : เที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินสกู๊ต 
*เวลาออกเดินทางและถึงปลายทางทั้งหมดระบุเป็นเวลาท้องถิ่น
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*ตรวจสอบวันและเวลาเดินทางของเที่ยวบินที่ท่านต้องการในขั้นตอนการจองอีกครั้ง
บริษัท NokScoot™ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการใช้ข้อมูลเหล่านี้ จากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้ว

ปรับปรุงข้อมูล : 25 กรกฎาคม 2560

อยากเห็นเส้นทางการบินของเราใช่หรือไม่ คลิก ที่นี่!

จองเที่ยวบิน

ไปกลับ
เที่ยวเดียว
หลายเมือง
Departure Date
DDMMYYYY
Departure Date
DDMMYYYY
Please select your origin, destination and travel dates to search for flights!
For multi-city selection, either your transit point must be the same or you must depart and return to the same point of origin.
ค้นหา
โปรดเลือกตำแหน่งต้นทางของคุณ
โปรดเลือกตำแหน่งปลายทางของคุณ
จัดการการจอง
ดูข้อมูล