stfvzdeaubrcbdbrzfvrxzxftxs

การเข้าชมเว็บไซต์นี้หมายถึงคุณอนุญาตให้เราทำการเก็บข้อมูลของคุณเช่น คุ้กกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ ข้อกำหนดการใช้งาน & นโยบายความเป็นส่วนตัว

โปรฯ เพื่อนเยอะ ลดแยะ ยิ่งบินกันเยอะยิ่งคุ้ม!เงื่อนไขโปรโมชั่น:
เมื่อจองบัตรโดยสารตามจำนวนที่นั่งในเส้นทางต่อไปนี้ 

เส้นทางกรุงเทพฯ – ไทเป 
จอง 2 คน เริ่มต้น 2,200 บาท/เที่ยว รวมภาษี
จอง 4 คน เริ่มต้น 2,900 บาท/เที่ยว รวมภาษี
จอง 6 คน เริ่มต้น 1,800 บาท/เที่ยว รวมภาษี
จอง 8 คน เริ่มต้น 1,700 บาท/เที่ยว รวมภาษี

เส้นทางกรุงเทพฯ-โตเกียว
จอง 2 คน เริ่มต้น 3,500 บาท/เที่ยว รวมภาษี
จอง 4 คน เริ่มต้น 3,300 บาท/เที่ยว รวมภาษี
จอง 6 คน เริ่มต้น 3,000 บาท/เที่ยว รวมภาษี
จอง 8 คน เริ่มต้น 2,900 บาท/เที่ยว รวมภาษี

เส้นทางกรุงเทพฯ-โอซาก้า
จอง 2 คน เริ่มต้น 3,500 บาท/เที่ยว รวมภาษี
จอง 4 คน เริ่มต้น 3,300 บาท/เที่ยว รวมภาษี
จอง 6 คน เริ่มต้น 3,000 บาท/เที่ยว รวมภาษี
จอง 8 คน เริ่มต้น 2,900 บาท/เที่ยว รวมภาษี

กรุงเทพ-สิงคโปร์
จอง 2 คน เริ่มต้นที่ 2,200 บาท/เที่ยว รวมภาษี

เงื่อนไขการจอง
ช่วงเวลาจอง: 18 – 20 ต.ค. 62
ช่วงเวลาเดินทาง: 18 ต.ค. – 30 พ.ย. 62
👉เมื่อจอง 2/4/6/8 คน ตามเงื่อนไขที่กำหนด
👉ราคาเริ่มต้น ต่อเที่ยว รวมภาษี
👉ราคาโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน