travelinfo

เตรียมข้อมูลเดินทางให้พร้อม คุณจะได้เดินทางอย่างไร้กังวล

พวกเราชาวนกสกู๊ต ต้องการให้คุณเดินทางได้อย่างสบายใจและปลอดภัย เราได้รวบรวมข้อมูลในการเดินทางเบื้องต้น เพื่อให้คุณได้เตรียมตัวก่อนเดินทาง

เงื่อนไขวีซ่า

เมื่อใดก็ตามที่คุณเดินทางไปกับนกสกู๊ต คุณจะต้องรับผิดชอบสำหรับการจัดเตรียมวีซ่าในแต่ละประเทศที่คุณจะเดินทางไปถึงด้วยตัวคุณเอง และเราแนะนำว่าคุณควรจะหาคำแนะนำจากสถานกงสุลหรือสถานฑูตของประเทศที่คุณจะเดินทางไป ทั้งนี้ ทีมงานนกสกู๊ตไม่ได้ดูแลในส่วนของข้อมูลเหล่านี้ ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความผิดพลาดใดๆ เพราะฉะนั้น คุณควรติดต่อสถานกงสุลหรือสถานฑูตที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำปรึกษาก่อนเดินทาง

สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือกรณีพิเศษ

เรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญ สำหรับลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ตามด้านล่างนี้ คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าคุณอยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ได้ใน คำถามที่พบบ่อย ในหัวข้อ 'ความต้องการและความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ

ผู้โดยสารทุพพลภาพ

ในกรณีที่คุณเดินทางไปกับเรา คุณจะต้องมีความสามารถที่จะเดินทางได้อย่างอิสระ หรือมีผู้โดยสารติดตามที่มาคอยช่วยเหลือคุณ เนื่องจาก นกสกู๊ตไม่มีระบบ, พนักงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะให้ความช่วยเหลือแก่คุณได้

ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนที่ และอาจส่งผลกระทบต่อการขึ้นเครื่องหรือลงจากเครื่องโดยไม่มีผู้ช่วย หรือปัญหาการได้ยินหรือการมองเห็น คุณจะต้องแจ้งให้นกสกู๊ตทราบ ผ่านคอลล์เซ็นเตอร์ เราแนะนำให้คุณแจ้งทันทีในขณะที่คุณทำการจอง (ไม่ว่าจะเป็นการจองผ่านระบบออนไลน์หรือผ่านทางคอลเซ็นเตอร์) หรืออย่างน้อย 3 วันก่อนวันเดินทางของคุณ ในกรณีการเคลื่อนที่และผู้โดยสารพิการทางสายตา เราจะไม่คิดค่าธรรมเนียมจองผ่านคอลล์เซ็นเตอร์

หากคุณไม่แจ้งให้เราทราบถึงความต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษของคุณภายในระยะเวลาที่เราระบุไว้ อาจส่งผลให้เราไม่สามารถให้บริการตามที่คุณต้องการและอาจมีโอกาสถูกปฏิเสธในการขึ้นเครื่องในเที่ยวบินนั้นได้

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการพาไปส่งและลงจากเครื่องบินแม้ว่าคุณมีรถเข็นของคุณเอง ในกรณีนี้เราจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือ โปรดทราบว่าอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการบริการนี้

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการเก้าอี้รถเข็นนี้ สำหรับเที่ยวบินของนกสกู๊ตเท่านั้น มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2015 เป็นต้นไป

ท่าอากาศยาน (สนามบิน) ค่าบริการเก้าอี้รถเข็น
 DMK  ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง, ประเทศไทย ไม่มีค่าใช้จ่าย
TSN ท่าอากาศยานนานาชาติเที่ยนจิน, ประเทศจีน 260 หยวน
DLC ท่าอากาศยานนานาชาติต้าเหลียน, ประเทศจีน
NKG ท่าอากาศยานนานาชาตินานกิง, ประเทศจีน
SHE ท่าอากาศยานนานาชาติเสิ่นหยาง, ประเทศจีน
TAO ท่าอากาศยานนานาชาติชิงเต่า, ประเทศจีน
TPE ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน,ประเทศไต้หวัน 1,200 ไต้หวันดอลล่าห์
NRT ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ, ประเทศญี่ปุ่น 8,400 เยน
KIX ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ, ประเทศญี่ปุ่น 8,400 เยน

สุนัขช่วยเหลือผู้พิการ

ถ้าคุณต้องการพาสุนัขช่วยเหลือผู้พิการขึ้นเครื่อง กรุณาแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณทำการจองผ่านคอลล์เซ็นเตอร์ หรืออย่างน้อย 3 วันก่อนวันเดินทางของคุณผ่านคอลล์เซ็นเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเร็วที่สุด เราสามารถรองรับสัตว์เลี้ยงที่ถูกฝึกให้เป็นผู้ช่วยได้สูงสุด 2 ตัวต่อเที่ยวบิน

ผู้โดยสารที่มีปัญหาสุขภาพ

คุณจะต้องมีสุขภาพที่ดีเพียงพอต่อการเดินทางโดยอิสระเพียงลำพัง หรือมีผู้โดยสารติดตามเพื่อมาช่วยเหลือคุณ

เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา

เราอนุญาตให้นำเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพาที่ได้รับการรับรองแล้วขึ้นเครื่องได้โดยจะต้องมีขนาดพอดีกับพื้นที่ว่างใต้เบาะที่นั่งของคุณ กรุณาดูคำถามพบบ่อยของเราหรือติดต่อคอลล์เซ็นเตอร์เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณสามารถนำมาใช้บนเครื่องได้

ผู้โดยสารตั้งครรภ์

ถ้าการตั้งครรภ์ของคุณนั้นปกติไม่มีภาวะแทรกซ้อน คุณอาจสามารถเดินทางได้จนกระทั่งอายุครรภ์ 36 สัปดาห์ ถ้าคุณทราบว่าเป็นการตั้งครรภ์แทรกซ้อน (เช่น ตั้งครรภ์แฝด) คุณจะต้องเดินทางภายในอายุครรภ์ 32 สัปดาห์ ในกรณีทั้งหมดนี้ คุณจะต้องมีใบรับรองแพทย์ เพื่อยืนยันว่าคุณมีสุขภาพที่ดีพร้อมสำหรับการเดินทาง

ทารกและผู้เยาว์ที่เดินทางลำพัง

travelinfoo

เราไม่อนุญาตให้เด็กทารกอายุน้อยกว่า 8 วันเดินทางไปกับเรา และทารกที่มีอายุตั้งแต่ 9 วันถึง 2 ขวบจะต้องเดินทางร่วมกับผู้ใหญ่ เด็กทารกจะต้องอยู่บนตักของผู้ใหญ่ตลอดการเดินทาง เว้นเสียแต่ว่าจะซื้อที่นั่งสำหรับเด็กทารกโดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องคาดเข็มขัดสำหรับเด็กทารกด้วย โปรดทราบว่าในปัจจุบันทางสายการบินไม่อนุญาตให้นำเปลเด็กหรือรถเข็นเด็กขึ้นเครื่อง

ในทำนองเดียวกัน เราไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์ที่เดินทางลำพัง (เด็กอายุ 3 ถึง 11 ขวบที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทาง) เดินทางไปกับสายการบิน เด็กที่อายุระหว่าง 12-14 ปี ที่ไม่มีผู้ใหญ่เดินทางมาด้วย จะต้องมีจดหมายสละสิทธิ์การเรียกร้องความเสียหายของผู้ปกครอง เด็กอายุ 15 ปีหรือมากกว่า ที่ไม่มีผู้ใหญ่เดินทางมาด้วย จะถูกนับว่าเป็นผู้ใหญ่

ผู้โดยสารไซส์ใหญ่

ถ้าคุณเป็นผู้โดยสารร่างใหญ่ และไม่สบายกับที่นั่งเดี่ยว คุณสามารถจอง 2 ที่นั่งสำหรับตัวคุณเอง คุณจะต้องจัดสรรที่นั่ง 2 ที่ของคุณให้อยู่ติดกัน (การเลือกที่นั่งปกติจะต้องเสียค่าธรรมเนียม)

หมู่คณะ (ผู้โดยสารมากกว่า 10 คน)

หากคุณออกเดินทางกันเป็นหมู่คณะมากกว่า 10 คน คุณอาจมีสิทธิขออัตราค่าโดยสารพิเศษได้! สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะทำการจองตั๋วสำหรับหมู่คณะ 

รายการพิเศษ

รายการดังต่อไปนี้ ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง คุณสามารถเช็คอินสิ่งของเหล่านี้ได้พร้อมกับสัมภาระโหลดขึ้นเครื่องของคุณ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ซึ่งจะไม่รวมอยู่ในโควต้าสัมภาระของคุณ)

  • รถเข็นเด็ก
  • อุปกรณ์ช่วยในการเดิน
  • คาร์ซีท
  • เปลเด็ก
  • เปล

 

สัตว์เลี้ยง

เราขออภัยที่เราไม่สามารถอนุญาตให้สัตว์เลี้ยงที่น่ารักทั้งหลายของคุณร่วมเดินทางไปด้วยได้

วัตถุอันตราย

การเดินทางด้วยวัตถุอันตรายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และถ้าคุณพกพาสิ่งของเหล่านี้ คุณจะต้องส่งมอบก่อนทำการเช็คอิน รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่ระบุว่าเป็นสิ่งของอันตรายโดย ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ)

• วัตถุระเบิด
• ก๊าซ
• ของเหลวไวไฟ
• ของแข็งไวไฟ วัตถุเคมีที่มีแนวโน้มลุกไหม้ได้เอง ,วัตถุเคมีที่สัมผัสกับน้ำแล้วทำให้เกิดก๊าซไวไฟ
• สารออกซิไดซ์และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์
• สารพิษและสารติดเชื้อ
• วัตถุกัมมันตรังสี
• สารกัดกร่อน
• วัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด


คลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวัตถุอันตรายและสิ่งของต้องห้ามที่สามารถเดินทางได้

ผู้โดยสารหรือลูกเรือไม่สามารถพกพาวัตถุอันตรายในการเดินทาง คลิก ที่นี่ เพื่อตรวจสอบ

 

เช็คอินเคาท์เตอร์

ประเทศไทย : กรุงเทพมหานคร: ท่าอากาศนานาชาติดอนเมือง, แถวเช็คอินหมายเลข 6,7, อาคาร 1

ประเทศไต้หวัน : เมืองไทเป: ท่าอาศยานนานาชาติเถาหยวน, เคาน์เตอร์เช็คอิน CTR-1/11-16, อาคาร 1

ประเทศจีน : เมืองฉงชิ่ง: ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่ง เจียงเป่ย์, อาคาร 1

ประเทศจีน : เมืองด้าเหลียน: ท่าอากาศยานนานาชาติต้าเหลียน, อาคาร 2

ประเทศจีน : เมืองนานกิง: ท่าอากาศยานนานาชาตินานกิง ลู่โขว่, เคาท์เตอร์เช็คอิน A1-6, อาคาร 2

ประเทศจีน : เมืองเสิ่นหยาง: ท่าอากาศยานนานาชาติเสิ่นหยาง เทาเซียน, อาคาร 3

ประเทศจีน : เมืองชิงเต่า: ท่าอากาศยานนานาชาติชิงเต่า หลิวถิง, เคาท์เตอร์หมายเลข E20-25, อาคาร 2

ประเทศจีน : เมืองเทียนจิน: ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจิน ปิ่นไห่, เคาท์เตอร์หมายเลข A7-11, อาคาร 1

ประเทศสิงคโปร์ : ท่าอาศยานนานาชาติชางฮี แถวเช็คอินหมายเลข 7, อาคาร 2

ประเทศญี่ปุ่น : เมืองโอซาก้า : ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ, แถวเช็คอิน H, อาคาร 1

ประเทศญี่ปุ่น : เมืองโตเกียว : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ, แถวเช็คอิน D, อาคาร 2

*ข้อมูลเบื้องต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบรายละเอียดเหล่านี้อีกครั้งบนเอกสารเดินทางล่าสุดของท่าน

 

จองเที่ยวบิน

ไปกลับ
เที่ยวเดียว
หลายเมือง
Departure Date
DDMMYYYY
Departure Date
DDMMYYYY
Please select your origin, destination and travel dates to search for flights!
For multi-city selection, either your transit point must be the same or you must depart and return to the same point of origin.
ค้นหา
โปรดเลือกตำแหน่งต้นทางของคุณ
โปรดเลือกตำแหน่งปลายทางของคุณ
จัดการการจอง
ดูข้อมูล