การเข้าชมเว็บไซต์นี้หมายถึงคุณอนุญาตให้เราทำการเก็บข้อมูลของคุณเช่น คุ้กกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ ข้อกำหนดการใช้งาน & นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนดการชำระเงิน

เพื่อเพิ่มโอกาสการเดินทางท่องเที่ยวและความสะดวกสบายในการชำระค่าบัตรโดยสาร นกสกู๊ตอนุญาตให้ท่านสามารถใช้บัตรเครดิตของท่านชำระค่าบัตรโดยสารให้ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่นๆได้ ไม่ว่าท่านจะร่วมเดินทางไปด้วยหรือไม่ก็ตาม เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆ
ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของบัตรเครดิตมีดังต่อไปนี้:
1.ผู้โดยสารที่ชำระเงินสำหรับการเดินทางให้ตนเองและผู้ติดตามที่ร่วมเดินทาง (ผู้โดยสารที่อยู่ในการจองเดียวกัน) ที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตของตนเองจะสามารถยืนยันความถูกต้องได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินสนามบินโดยการแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระเงินที่สอดคล้องกัน (หากชื่อบนบัตรเครดิตแตกต่างจากชื่อในบันทึกการจอง บัตรเครดิตจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยเป็นไปตามข้อ 2)
2.หากผู้ถือบัตรเครดิตไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่เดินทาง ผู้ถือบัตรจะต้องดำเนินการยืนยันความถูกต้องดังต่อไปนี้:
2.1 ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องลงนามใน “แบบฟอร์มการยินยอม” และเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดล่วงหน้า (โปรดดูที่ หัวข้อ 2.2 เอกสารที่จำเป็น) ซึ่งผู้ถือบัตรเครดิตสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยินยอมนี้ผ่านทางหน้าเวปไซต์ของนกสกู๊ต
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยินยอม
2.2 เอกสารที่จำเป็น
คุณจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของบัตรเครดิต:
2.2.1 สำเนาบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระเงินที่สอดคล้องกัน พร้อมลายเซ็นรับรองเอกสารถูกต้องจากผู้ถือบัตร
2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้ถือบัตรเครดิตพร้อมลายเซ็นรับรองเอกสารถูกต้องจากผู้ถือบัตร
2.2.3 แบบฟอร์มการยินยอม ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนของบัตรเครดิตที่ใช้ชำระเงินพร้อมลายเซ็นรับรองท้ายเอกสารจากผู้ถือบัตร
นกสกู๊ต ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทางของผู้โดยสาร หากไม่ปฏิบัติตามกระบวนการและกฎบังคับใช้ดังที่กล่าวไว้ ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน และหากผู้โดยสารไม่สามารถแสดงบัตรเดรดิตที่ใช้ในการชำระเงินหรือแสดงรายละเอียดที่ครบถ้วนของแบบฟอร์มการยินยอม ผู้โดยสารอาจมีความจำเป็นต้องชำระค่าบัตรโดยสารด้วยช่องทางอื่น เช่น บัตรเดรดิตอื่นๆ หรือ ชำระด้วยเงินสด
– รหัสการจองที่ต้องสงสัย เช่น มีข้อมูลเสี่ยงต่อการทุจริต นกสกู๊ตขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับบัตรโดยสาร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ในกรณีที่ผู้โดยสารปฏิเสธการให้ความร่วมมือในการแสดงบัตรเครดิต หรือเอกสารยินยอมจากผู้ถือบัตร
– ในกรณีทีชำระบัตรโดยสารด้วยบัตรเครดิต ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาทิ บัตรเครดิตที่มีรายงานว่าถูกขโมย
* ข้อมูลของบัตรเครดิตของท่านจะเป็นความลับโดยเคร่งครัด และจะถูกทำลายทันทีที่กระบวนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์